Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Контакт

Граѓанска опција за Македонија – ГРОМ

Адреса:
ул. Прашка бр. 21 влез 1, локал 2 и 3,
1000 Скопје, Република Македонија

E-mail:

grom.office@gmail.com
info@grom.mk

Контакт службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Лиле Николоска
Телефон: 070-420-220
Е-mail: grom.office@gmail.com