Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИЕНИ ДОНАЦИИ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2021 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИЕНИ ДОНАЦИИ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2021 ГОДИНА

izvestaj 2