Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 година Програма Општина Карпош

Почитувани  граѓани на Општина Карпош

Овде можете да ја превземете понудената програма за Локалните Избори 2021 година на Претседателот Стевчо Јакимовски.

Изборна програма Општина Карпош, Локални Избори 2021 година