Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Александар Трајановски

Член на Извршен Одбор

Александар Трајановски е роден на 21.04.1986 година . По образование е правник .
Во неговата работна кариера вршел раководни и менаџерски функции во  неколку компании.

Е-маил адреса: