Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

ПОКАНА ЗА ПРЕС -КОНФЕРЕНЦИЈА

Вечерва,во 23.15 часот нова прес -конференција во Кокс на кандидатот за градоначалник на Општина Карпош Стевчо Јакимовски.