Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

ГРОМ промовирана во КумановоPromovimi I OQM në Kumanovë

ГРОМПретседателот на иницијативниот одбор Стевчо Јакимовски нагласи дека ГРОМ нема да поддржува ниту една од партиите.
– Ние не се формираме за да некого задржиме на власт, ниту се формираме за некого да донесеме на власт. Нашата цел е да бидеме дел од власта, да формираме автохтона политика на граѓанската опција, рече Јакимовски.
ГРОМKryetari I këshillit iniciativ Stevço Jakimovski tha që OQM nuk do të përkahë asnjë parti politike.

-Ne nuk jemi ngritur për të mbajtur dikë në pushtet as nuk formohemi që dikë të sjellim në pushtet. Qëllimi ynë është të bëhmi pjesë e pushtetit, të formojm politik autoktone të opcionit qytetar u shpreh Jakimovski.

Тој нагласи дека ГРОМ е партија која е отворена за сите и оти го избрале, како што рече, најтешкиот пат, патот на центарот.
Виктор Цветковски, поранешен претседател на Советот на општината Куманово, кој беше исклучен од СДСМ, даде поддршка на ГРОМ и истакна дека тоа е граѓанска опција која нуди нови идеи и нови лица.
И Јакимовски и Цветковски велат дека се разликуваат од доскорешните сопартијци од СДСМ по промоцијата на политичкиот дијалог.

Извор: kanal5.com.mk

Ai tha se OQM-ja  është parti e hapur për të gjithë dhe siç tha ai kanë zgjedhur  rrugën më të vëshirë.

Viktor Cvetkovski ish-kryetar  I Këshillit të komunës së Kumanovës, i cili ishte I larguar nga LSDM, dha përkrahje për OQM dhe vuri në dukje se kjo është një alternativë civile që ofron ide të reja dhe njerëz të rinj.

Edhe Jakimovski edhe Cvetkovski thonë se dallohen nga ish kolegët e  tyre nga LSDM pas promovimit të dialogut politik.

Burimi: kanal5.com.mk

Споделете го линкот на социјалните мрежи
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin