Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

ГРОМ промовирана во КавадарциOQM në Kavadar

Panco_MinovПоранешниот градоначалник на Кавадарци Панчо Минов и неговата граѓанска опција за Кавадарци се приклучуваат кон Граѓанската опција за Македонија – ГРОМ.

Минов посочи дека ја избрал опцијата на Јакимовски оти не била ниту лева, ниту десна туку граѓанска и се залага за граѓанските вредности.Panco_MinovIsh-kryetari i komunës së Kavadarit Panço Minov dhe opcioni qytetar për Kavadarin i bashkohen iniciativës së Opcionit qytetar për Maqedoninë-OQM.

Minov  tha se e ka zgjedhur opcionin e Jakimovskit se nuk qenka as e majtë, e as e djatht por qenka qytetarë dhe përpiqet për vlerat qytetare.

– Кавадарци одамна е на маргините на централната власт иако располага со стопански ресурски вреден народ во лозаропроизводството и винскиот бизнис. Ќе се залагаме тоа да се промени, но најпрво мораме да станеме парламентарна партија, рече Минов.

На средбата во салата на Домот на културата претседателот на иницијативниот одбор на партијата Јакимовски го најави првиот конгрес за во септември кога ќе биде и објавена партиската програма.

– Kavadari prej kohësh ësht në margjinat nga qeveria qendrore edhe pse ka burime ekonomike,prodhime rrushi dhe biznesin e venës. Ne do të përpiqemi që ajo të ndryshojë, por pik së pari duhet të bëhemi parti parlamentare tha Minov.

Në takimin në sallën e shëtëpisë së kulturës kryetari i kshillit inicues të partisë Jakimovski e lajmëroj kongresin e parë në shtator ku dhe do të shpall programin partiak.

Споделете го линкот на социјалните мрежи
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin