Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

ГРОМ во КумановоOQM Në Kumanovë

stevce_i_viktor_kumanovoВо Куманово претседателот на Иницијативниот одбор на Граѓанската опција за Македонија – ГРОМ, Стевчо Јакимовски и домаќинот Виктор Цветковски го испија првото заедничко кафе најавувајќи за во иднина заедничка соработка на политичката сцена во Република Македонија, при тоа потпишувајќи ги пристапниците за членството во новиот политички субјект на политичката сцена на Македонија-Граѓанската опција за Македонија-ГРОМstevce_i_viktor_kumanovoNë Kumanovë kryetari I këshillit iniciativ I opcionit Qytetar për Maqedonin-OQM Stevço Jakimovski  dhe nikoqiri  Viktor Cvetkovski  e pinë kafen e përbashkët duke paralajmëruar për bashkpunim të përbashkët në skenën politike në Republikën e Maqedonisë,në të njejtën kohë duke I mbushur fletëregjistrimet për antarsim në subjektin e ri polikt ne skenën politike të Maqedonisë-Opcioni qytetar për Maqedoninë-OQM

– Партијата Гром ќе се залага за поличичка стабилност на државата и да има политичка толеранција како и за подигањето на политичката култура, за правна држава и владеење на правото на целата територија во државата, екологијата како клучно прашање за чие решавање треба да се впрегнат и да се искористат сите ресурси и капацитети и да се употребат во одбрана од најголемата опасност на планетата-земја – глобалното затоплување, за решавањето на етничките прашања, за економски просперитет на граѓаните на Република Македонија, за слобода на медиумите како и за зголемување на придонесите за земјоделците и зголемување на инвестициите во областа на земјоделието, рече Стевчо Јакимовски – претседателот на Иницијативниот одбор на ГРОМ.

– Partia OQM do të përpjeket për stabilitet politik të shtetit të ket tolerancë politike ashtu edhe  për ngritjen e kulturës politike,për shtet të drejtë dhe sundim të drejtë në të gjithë teritorin e shtetit,ekologjia si një çështje kyçe e cila duhet zgjidhur për të shfrytëzuar dhe të shfrytëzojnë të gjitha burimet dhe objektet që do të përdoren në mbrojtje të rrezikut më të madh në planetin tokë– ngrohja globale, për zgjidhjen e çështjeve etnike, prosperiteti ekonomik i qytetarëve të Republikës së Maqedonisë,  lirinë e mediave dhe kontributin në rritje të fermerëve dhe rritjen e investimeve në bujqësi, tha Stevço Jakimovski- kryetar i kshillit iniciativ të OQM.

Споделете го линкот на социјалните мрежи
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin