Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Говор на Мавие Мехмети од СкопјеFjalimi I Mavie Mehmetit nga Shkupi

– Јас сум професор, Албанка, мајка и сопруга. Како граѓанин на Република Македонија, никогаш досега не сум била член на некоја партија. Но, оваа идеја ми даде поттик да влезам во политиката.Политиката не е привилегија на мажите, туку и ние жените имаме многу нешто да кажеме. Сакам да седнеме сите на една маса и да разговараме за прашањата и проблемите кои не мачат. Без посредници,еднакви и рамноправни, директни и толерантни.
Сакам тоа што го знам и умеам да го споделам со граѓаните на оваа држава и со нив заедно да ја градам иднината за нас и нашите деца.– Unë jam Shqipëtare, profesoreshë, nënë dhe bashkëshorte.

Si qytetare e Republikës së Maqedonisë deri tani asnjëherë  nuk kam qenë anëtare e ndonjë partie politike. Por kjo ide më nxiti  të hy në politikë. Politika nuk është privilegj vetëm për meshkuj,por edhe ne gjinia femrore kemi shumë gjëra për të thënë. Dëshiroj që të gjith të ulemi në një tryez dhe të bisedojmë për problemet dhe gjërat që na mundojnë. Ndërmjetsues të njëjtë, të barabartë, të drejtpërdrejtë dhe tolerant.Atë qe dij dhe mundem ta bëj, dua  ta ndaj me qytetarët e këtij shteti, dhe së bashku me ta të ndërtoj ardhmërinë për ne dhe fëmijët tanë.

Споделете го линкот на социјалните мрежи
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin