Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Говор на Емир Ибраим – магистрант од СкопјеFjalimi I Emir Ibraimit magjistër në Shkup

– Јас сум млад човек, и не сум среќен кога гледам дека некои мој другар, врсник, Турчин, Македонец, Албанец, заминуваат од оваа држава. Затоа јас одлучив да останам и да градам држава во која ќе има место за сите нас. Но, си велам: Кога ако не сега? Ако мојата земја оди во погрешна насока, се прашувам кои се моите перспективи? Што? Треба да чекам некој друг да одлучува за мене? Јас решив да преземам одговорност! Впрочем, за тоа и се школував. Завршив политички студии и сум пред магистратура. Не сакам да чекам. Тука сум со вас!– Unë jam një djalë I ri dhe nuk jam I lumtur  kur shoh që disa shokë moshatarë të mi, turq,maqedonas, shqiptarë, largohen nga ky shtet. Prandaj unë vendosa të qëndroj dhe të ndërtoj një shtet ku do të ketë vend për të gjithë ne. Por, them: Nëse jo sot kur? Nëse vendi im shkon në drejtim të gabuar cilët janë prespektivat e mia.Qka? Duhet të pres që dikush tjetër të vendos për mua?  Unë vendosa të marr përgjegjsinë ! Prandaj edhe për atë gjë u shkollova. Me studimet politike përfundova dhe tash jam para magjistraturës. Nuk dua të pres. Këtu jam me ju!

Споделете го линкот на социјалните мрежи
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin