Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Форумот на жени на ГРОМ -Гази Баба со донаторски базар

Хуманитарно – донаторски базар во организација на Форумот на жени на ГРОМ – Гази Баба. На 14 јуни во просториите на централното седиште на ГРОМ се одржа хуманитарно – донаторски базар за помош на самохрана мајка од Гази Баба која секојдневно се бори со својата болест и со егзистенционалните проблеми на семејството. Форумот на жени на ГРОМ е отворен за соработка со сите кои сакаат да се придружат на нашите секојдневни активности.