Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Жените од Форумот на ГРОМ хумани и со големо срце

08.06.2017 година

На 7 јуни беше реализирана Хуманитарно – донаторска акција на Форумот на жени на ГРОМ, по иницијатива на Форумот на жени на ГРОМ – Бардовци. Хуманитарната акцијата беше подржана од Форумите на жени на ГРОМ – Карпош, Сарај, Ѓорче Петров, Бутел, Гази Баба и Кисела Вода.

Донираните сретства ќе бидат поддршка на самохран татко на два сина на двегодишна и единаесетгодишна возраст. Донирана беше и облека, а Форумот на Жени на ГРОМ – Владо Тасевски обезбеди нови обувки. Форумот на жени на ГРОМ секогаш стои на располагање на сите на кои им е потребна поддршка и пријателски подадена рака.