Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

ГРОМ расте!

Љупчо Пренџов06.02.2016 година

Формирана e уште една Општинска Организација на Граѓанската опција на Македонија. ГРОМ – Вевчани е најновата „членка“ во семејството на третата политичка опција во Република Македонија. За претседател беше избран Спасе Велкоски.