Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

АГЕНДА за изборна единица 3 за 17.04.2014 година

АГЕНДА  на Штеријо Николовносител  на листата на кандидати за избор на пратеници на коалицијата на ГРОМ во Изборната единица 3 за 17.04.2014 година

ВРЕМЕ Место на средби
10.30 часот Прошетка низ градскиот пазар во Кочани
12.00 часот Зрновци, средба со граѓани
13.00 часот с. Мородвис и с. Видовиште, средба со граѓани
14.00 часот

17.00 часот

с. Оризари, средба со граѓани

Трговски центар Кочани