Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

АГЕНДА ЗА ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 5 за 16.04.2014 година

АГЕНДА  на Љупчо Настоски, носител  на листата на кандидати за избор на пратеници на коалицијата на ГРОМ во Изборната единица 5 за 16.04.2014 година

ВРЕМЕ Место на средби
 
12.00 часот Посета на семејства во Трпејца (Љупчо Настоски и дел од кандидатите)
14.00 часот Посета на семејства во Љубаништа (Љупчо Настоски и дел од кандидатите)
16.00 часот Посета на семејства во Пештани (Љупчо Настоски и дел од кандидатите)
20.00 часот Посета на семејство во Охрид