Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Изборна единица 2

Предлог листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија на Коалицијата ГРОМ во Изборната единица 2

Виктор Цветковски – носител на листа

 1. Виктор Цветковски – носител на листа
 2. Зоран Најдановски
 3. Анкица Трпковска
 4. Соња Стефановиќ
 5. Вангел Караиванов
 6. Александра Георгиевска
 7. Александар Трајановски
 8. Лидија Јовчевска-Ивановска
 9. Сузана Митевска Зафирова
 10. Иван Чепреганов
 11. Валентина Крупа
 12. Милован Трајковиќ
 13. Азра Хаџибулиќ
 14. Марија Цакиќ
 15. Игор Ниниќ
 16. Сања Трифуновска
 17. Зоран Стојковски
 18. Александра Кузмановска
 19. Владимир Трајковски
 20. Кире Бузлиев