Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Фотогалерија: Проф. д-р Зоран Поповски на средба со граѓани во Чучер Сандево и во скопската општина Чаир

Фотогалерија: Чучер Сандево 06.03.2014 година

Фотогалерија: Чаир – Скопје 06.03.2014 година