Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Општинска Организација: Чашка

bosko-dimovskiПретседател на Општинска Организација: Бошко Димовски

Телефон за контакт:  076/426-869

Претседател на Форум на Млади: Формирањето е во тек

Претседател на Форум на Жени: Формирањето е во тек

Телефон за контакт со граѓани: 076/426-869

Е-маил адреса: oo.cashka@grom.mk

Facebook профил: ГРОМ Чашка