Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Општинска Организација: Гази Баба

Претседател на Општинска Организација: 

Телефон за контакт:

Претседател на Форум на Млади: Формирањето е во тек

Претседател на Форум на Жени: Формирањето е во тек

Седиште на Општинска Организација на ГРОМ во Гази Баба: ул. 16-та Македонска бригада (во Автокоманда)

Телефон за контакт со граѓани:  078/ 494 – 831

Е-маил адреса: oo.gazibaba@grom.mk

Facebook профил: ГРОМ Гази Баба

Краток опис: Работната канцеларија  е отворена секој ден, со работно време од 13 до 18 часот. Во канцеларијата може да ја добиете програмата на партијата, да се запознаете со истата и доколку Ви се допадне, да се зачлените со пополнување на пристапница.

Ве охрабруваме да учествувате во работни состаноци со членовите, на кои ќе можете да ги кажете своите предлози и проекти, да поставувате прашања и водите интерактивни дискусии.