Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Општинска Организација: Велес

Штеријо НиколовПретседател на Општинска Организација: Штеријо Николов

Телефон за контакт: 075/423-661

E-маил адреса: shterijo.nikolov@grom.mk

Претседател на Форум на Млади: Благојче Димитриев – телефон за контакт: 072/209-273

Претседател на Форум на Жени: Лидија Карастојанова-Андова

Седиште на канцеларија: ул. Архиепископ Михаил бр. 2 (поранешна Владимир Назор бр.2), поточно во центарот на градот-Плоштад Сармаале

Лице за контакт: Јосиф Ресавски 078/494-817

е-маил адреса: oo.veles@grom.mk

facebook профил: ГРОМ Велес

Краток опис: Работната канцеларија  е отворена секој ден, со работно време од 10-13 часот и од 18-21 часот. Во канцеларијата може да ја добиете програмата на Граѓанска Опција за Македонија – ГРОМ и да се запознаете со програмските цели и определби.

Ве охрабруваме да учествувате во работни состаноци со членовите, на кои ќе можете да ги кажете своите предлози и проекти, да поставувате прашања и водите интерактивни дискусии.

Споделете го линкот на социјалните мрежи
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin