Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Фотографии од Основачко собрание на ОО и отворање на првата канцеларија на ГРОМ во Пробиштип