Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Говор на Сенад Сакиповски – магистрант по криминалистика од КумановоFjalimi I Senad Sakipovskit-magjistër në kriminalistikë nga Kumanova

– За Ромите се збори дека се необразовани. Јас сум магистрант, но невработен. Јас, како и Емир, одбрав мојата среќа да ја барам тука, во мојата земја. Не дека тука е толку добро, туку напротив, дека треба како млад човек да се вклучам во промените. Тука сум се родил, тука ми е најмилото место. Верувам дека тука можам да ги остварам моите соништа и мојата перспектива. Азилот во туѓина не може да биде решение на животните маки ниту на Ромите, ниту на другите граѓани. Образованието, иницијативата и акцијата што ги преземаме се решението на нашите проблеми.
Затоа сум во ГРОМ и уште многу како мене ќе се приклучат. Овде гледам такви луѓе.– Për  romët flitet se janë të paarsimuar. Unë jam magjistër  por I papunësuar. Edhe unë si Emiri vendosa lumturinë time  ta kërkoj këtu, në vendlindjen time. Jo se këtu është aq mirë përkundrazi  mirëpo duhet si një djalë I ri të kyçem në ndryshimet. Këtu jam lindur , këtu është vendi im më I dashur . Shpresoj  se këtu mundem ti realizoj ëndërrat e mia.

Azili në kurbet nuk mund të jetë zgjidhje për  vuajtjet jetësore të romëve dhe qytetarëve të tjerë. Arsimin , iniciativën, veprimin që I morrëm janë zgjidhje për problemet tona.Ajo është arsyeja që jam në  OQM dhe shumë të tjerë si unë do të kyçen. Këtu shof njerëz të tillë!

Споделете го линкот на социјалните мрежи
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin