Граѓанска Опција за Македонија

Граѓанска Опција за Македонија

Оливер Ромевски

Член на Извршен ОдборЧлен на Извршен Одбор

Оливер Ромевски – магистрант по меѓународни односи и дипломатија

Оливер Ромевски е роден на 17 мај 1969 година во Скопје. По образование е дипломиран политиколог по меѓународни односи и дипломатија, а го подготвува и својот магистериум по дипломатија и човекови права на „Американ колеџ” – Скопје. Има богато работно резиме кое вклучува повеќе раководни функции, како и многубројни авторски трудови. Веќе 12 години е сопственик на „Дел Рио филмс“ и претседател на Младински форум за соработка.