Кампања 2014

АГЕНДА 

Зоран ПоповскиЦЕНТРАЛНИ МИТИНЗИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛСКА КАМПАЊА 2014
24.03.2014 година – 19:00 часот – Лептокарија, Карпош 3
25.03.2014 година – 20:00 часот – Гостивар
26.03.2014  година – 20:00 часот – Кичево
28.03.2014 година – 20:00 часот – Пробиштип
29.03.2014 година – 19:30 часот – Прилеп
30.03.2014 година – 19:30 часот – Битола
31.03.2014 година – 19:00 часот – Велес
01.04.2014 година – 19:30 часот – Кисела Вода
02.04.2014 година – 19:30 часот – Штип
03.04.2014 година – 19:30 часот – Охрид
04.04.2014 година – 19:00 часот – Кочани
05.04.2014 година – 19:00 часот – Конвенција во Куманово
06.04.2014 година – 19:00 часот – Богданци
07.04.2014 година – 19:00 часот – Кавадарци 08.04.2014 година – 18:00 часот – Ѓорче Петров 09.04.2014 година – 19:00 часот – Аеродром 10.04.2014 година – 19:00 часот – Тафталиџе  11.04.2014 година – 19:00 часот – салата Форца (општина Карпош)