No Picture

Мавие Мехмети

10.02.2014 Joana Stanik 0

Член на Извршен Одбор Мавие Мехмети – професор по албански јазик Мавие Мехмети е родена на 29 јуни 1987 година, во Скопје. Таа е дипломиран […]

No Picture

Горан Анчески

10.02.2014 Joana Stanik 0

Член на Извршен Одбор Горан Анчески – м-р. по бизнис администрација Горан Анчески е роден на 21 октомври 1966 година во Тетово. Дипломирал на Економскиот […]

No Picture

Панчо Минов

10.02.2014 Joana Stanik 0

Член на Извршен Одбор Панчо Минов – дипл.политиколог и правник Панчо Минов е роден на 21 август 1958 година во Кавадарци. Своето образование го почнува […]

No Picture

Виктор Цветковски

10.02.2014 Joana Stanik 0

Член на Извршен Одбор Виктор Цветковски – адвокат Виктор Цветковски е роден на 23 октомври 1974 година во Куманово. По образование е дипломиран правник на […]

No Picture

Оливер Ромевски

10.02.2014 Joana Stanik 0

Член на Извршен Одбор Оливер Ромевски – магистрант по меѓународни односи и дипломатија Оливер Ромевски е роден на 17 мај 1969 година во Скопје. По […]

No Picture

Никола Ѓоргиевски

10.02.2014 Joana Stanik 0

Член на Извршен Одбор Никола Ѓоргиевски – дипломиран економист Никола Ѓоргиевски е роден на 25 август 1983 година во Струмица. Дипломирал  на Стопанската академија во […]