No Picture

Владимир Котевски

10.02.2014 Joana Stanik 0

Член на Извршен Одбор Владимир Котевски – проф. Д-р. по медицински науки Е-маил адреса: vladimir.kotevski@grom.mk

No Picture

Ѓоко Менковски

10.02.2014 Joana Stanik 0

Член на Извршен Одбор Ѓоко Менковски – стопанственик Ѓоко Менковски е роден на 12 јули 1958 година во Скопје. Тој е магистер по економски менаџмент, […]

No Picture

Стевче Алушовски

10.02.2014 Joana Stanik 0

Член на Извршен Одбор Стевче Алушовски – м-р. по спорт и спортски менаџмент Стевче Алушовски e роден на 1 октомври 1972 година во Сиднеј, Австралија. […]

No Picture

Светлана Трбојевиќ

10.02.2014 Joana Stanik 0

Член на Извршен Одбор Светлана Трбојевиќ – доц. Д-р. по социјална работа и социјална политика Светлана Трбојевиќ е родена на 6 декември 1971 во Скопје. […]

No Picture

Шебаљ Прешова

10.02.2014 Joana Stanik 0

Член на Извршен Одбор Шебаљ Прешова – д-р. по стоматологија Шебаљ Прешова е родена на 10 јуни 1975 година во Скопје. Според образованието е дипломиран […]

No Picture

Штеријо Николов

10.02.2014 Joana Stanik 0

Член на Извршен Одбор Штеријо Николов – дипломиран инжинер – агроном Штеријо Николов е роден на 25 август 1961 година во Велес. Тој е магистер […]

No Picture

Тодор Чепреганов

10.02.2014 Joana Stanik 0

Член на Извршен Одбор Тодор Чепреганов – проф. Д-р. По историски науки Тодор Чепреганов е роден на 20 септември 1955 година во Штип. На групата […]

No Picture

Сенчо Нетков

10.02.2014 Joana Stanik 0

Член на Извршен Одбор Сенчо Нетков – д-р. по медицински науки Сенчо Нетков е роден во 1962 година во Кавадарци. На Медицинскиот факултет при Универзитетот […]

No Picture

Љупчо Пренџов

10.02.2014 Joana Stanik 0

Член на Извршен Одбор Љупчо Пренџов – магистрант по политички науки Љупчо Пренџов е роден на 2 октомври 1983 година во Велес. Според образованието е […]

No Picture

Соња Стефановиќ

10.02.2014 Joana Stanik 0

Член на Извршен Одбор Соња Стефановиќ – м-р. по мировни студии Соња Стефановиќ е родена на 12 август 1963 година во Скопје. По образование е […]