No Image

Општинска Организација: Росоман

19.02.2014 grom 0

Претседател на Општинска Организација: Жарко Марковски Телефон за контакт: 070/300-830 Претседател на Форум на Млади: Формирањето е во тек Претседател на Форум на Жени: Формирањето […]

No Image

Општинска Организација: Кисела Вода

17.02.2014 grom 0

Претседател на Општинска Организација:  Крсте Петревски Телефон за контакт: 075-333-638 Претседател на Форум на млади:  Претседател на Форум на жени: Даница Ангеловска Седиште на Општинска Организација […]

No Image

Општинска Организација: Чаир

10.12.2013 grom 0

Претседател на Општинска Организација: Татјана Урдаревиќ Претседател на Форум на Млади: Николина Бошкова  078/891-780 Претседател на Форум на Жени: Луција Бошкова  078/912-601 Седиште на Општинска Организација на ГРОМ-Чаир […]

No Image

Општинска Организација: Гази Баба

10.12.2013 grom 0

Претседател на Општинска Организација:  Телефон за контакт: Претседател на Форум на Млади: Формирањето е во тек Претседател на Форум на Жени: Формирањето е во тек […]

No Image

Општинска Организација: Сарај

10.12.2013 grom 0

Претседател на Општинска Организација: Снежана Јовкоска Телефон за контакт: 070/818-978 и 078/494-861 Претседател на Форум на Млади: Јетмир Демири 072/590-021 Претседател на Форум на Жени: Формирањето […]

No Image

Општинска Организација: Охрид

10.12.2013 grom 0

Претседател на Општинска Организација: Љупчо Настоски Телефон за контакт: 078/275-314 Претседател на Форум на Млади: Ристе Танкоски 078/494-860 Претседател на Форум на Жени: Драгана Крстевска 078/494-838 Седиште на Општинска Организација […]

No Image

Општинска Организација: Струмица

10.12.2013 grom 0

Претседател на Општинска Организација: Сашо Милковски Телефон за контакт: 078/ 423-777 Претседател на Форум на Млади: Нена Донева  077/858-710  078/494 -802 Претседател на Форум на Жени: Петранка Ризова […]

No Image

Општинска Организација: Кавадарци

10.12.2013 grom 0

Претседател на Општинска Организација: Божанка Минова Телефон за контакт: 071/218-752 Претседател на Форум на Млади: Диме Ташев 078/418-613 Претседател на Форум на Жени: Весна Коцева 070/376-881 Седиште на […]

No Image

Општинска Организација: Кичево

10.12.2013 grom 0

Претседател на Општинска Организација: Анто Трајаноски Телефон за контакт: 070/318-197 Претседател на Форум на Млади: Даниела Костадиноска 078/318-209 Претседател на Форум на Жени: Светлана Милошевска 078/494-848 […]

No Image

Општинска Организација: Гостивар

10.12.2013 grom 0

Претседател на Општинска Организација: Владко Костов Телефон за контакт: 078/494-816 Претседател на Форум на Млади: Христина Петровска 078/369-776 Претседател на Форум на Жени: Симона Софрониевска 078/223-004 Седиште […]