No Image

Општинска Организација: Свети Николе

01.03.2014 grom 0

Претседател на Општинска Организација: Сузана Димова Телефон за контакт: 078/487-368 Претседател на Форум на Млади: Даниела Јовановска 078/694-643 Претседател на Форум на Жени: Фросина Младеновска 072/276-747 Седиште […]

No Image

Општинска Организација: Чашка

01.03.2014 grom 0

Претседател на Општинска Организација: Бошко Димовски Телефон за контакт:  076/426-869 Претседател на Форум на Млади: Формирањето е во тек Претседател на Форум на Жени: Формирањето е во […]

No Image

Општинска Организација: Кратово

01.03.2014 grom 0

Претседател на Општинска Организација: Дарко Апостолов Телефон за контакт: 078/255-339 Претседател на Форум на Млади: Драгана Алексовска 078/983-323 Претседател на Форум на Жени: Стефанка Апостолова 070/609-692 Седиште […]

No Image

Општинска Организација: Аеродром

01.03.2014 grom 0

Претседател на Општинска Организација: Љиљана Митовска Телефон за контакт: 070/325-940 Претседател на Форум на Млади: Александар Бујуковски 070/745-539 Претседател на Форум на Жени: Ана Дојчиновска […]

No Image

Општинска Организација: Центар

01.03.2014 grom 0

Претседател на Општинска Организација: Слободан Илиевски Телефон за контакт: 078/494-809 Претседател на Форум на Млади: Крсте Јовковски 071/913-935 Претседател на Форум на Жени: Марија Инџевска 076 430 810 […]

No Image

Општинска Организација: Градско

01.03.2014 grom 0

Претседател на Општинска Организација: Пере Спасковски Телефон за контакт: 078/494-832 Претседател на Форум на Млади: Формирањето е во тек Претседател на Форум на Жени: Формирањето […]

No Image

Општинска Организација: Ранковце

01.03.2014 grom 0

Претседател на Општинска Организација: Моме Спасовски Телефон за контакт: 070/833-174 Претседател на Форум на Млади: Формирањето е во тек Претседател на Форум на Жени: Формирањето е во […]

No Image

Општинска Организација: Неготино

01.03.2014 grom 0

Претседател на Општинска Организација: Тања Трајкова Стојковска Телефон за контакт: 072/218-281 Претседател на Форум на Млади: Ѓорѓи Стојанов 078/337-775 Претседател на Форум на Жени: Христина Трајковска-Ангеловиќ 076/555-710 […]

No Image

Општинска Организација: Карпош

19.02.2014 grom 0

Претседател на Општинска Организација:  Телефон за контакт:  Претседател на Форум на Млади: Слободанка Георгиевска 075/292-943 Претседател на Жени: Добрила Андоновска 078/487-045 Седиште на Општинска Организација ГРОМ-Карпош во […]