No Picture

Изборна единица 1

05.04.2014 admin 0

Предлог листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија на Коалицијата ГРОМ во Изборната единица 1

No Picture

Изборна единица 2

05.04.2014 admin 0

Предлог листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија на Коалицијата ГРОМ во Изборната единица 2

No Picture

Изборна единица 3

05.04.2014 admin 0

Предлог листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија на Коалицијата ГРОМ во Изборната единица 3

No Picture

Изборна единица 4

05.04.2014 admin 0

Предлог листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија на Коалицијата ГРОМ во Изборната единица 4

No Picture

Изборна единица 5

05.04.2014 admin 0

Предлог листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија на Коалицијата ГРОМ во Изборната единица 5

No Picture

Изборна единица 6

05.04.2014 admin 0

Предлог листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија на Коалицијата ГРОМ во Изборната единица 6