ФОТОГАЛЕРИЈА: Средба со граѓани на повеќе локации во Карпош 3 (12.10.2017 година)