ФОТОГАЛЕРИЈА: Средба со граѓани на повеќе локации во Козле (11.10.2017 година)