ФОТОГАЛЕРИЈА: Средба со граѓани на повеќе локации во Нерези (11.10.2017 година)