ФОТОГАЛЕРИЈА: Средба со граѓани на повеќе локации во Злокуќани (10.10.2017 година)