ФОТОГАЛЕРИЈА: Средба со граѓани во Карпош 4 (09.10.2017 година)