ФОТОГАЛЕРИЈА: Средба со граѓани во населба Козле (09.10.2017 година)