ФОТОГАЛЕРИЈА: Средба со спортските клубови од Карпош во Форца (06.10.2017 година)