ФОТОГАЛЕРИЈА: Средба со граѓани во населба Козле (05.10.2017 година)