ФОТОГАЛЕРИЈА: Средба со граѓани во населба Тафталиџе 1 (04.10.2017 година)