ФОТОГАЛЕРИЈА: Средба со граѓани на повеќе локации во УЗ Кузман Јосифовски Питу (03.10.2017 година)