Средба со граѓани на повеќе локации во населба Бардовци (01.10.2017 година)