ФОТОГАЛЕРИЈА: Средба со граѓани на повеќе локации во Карпош 1 (28.09.2017 година)