ФОТОГАЛЕРИЈА: Средба со граѓани на повеќе локации во Карпош 3 (27.09.2017 година)