ФОТОГАЛЕРИЈА: Средба со граѓани во населба Тафталиџе 2 (26.09.2017 година)