ФОТОГАЛЕРИЈА: Отварање на штаб на Месната Организација на ГРОМ -Владо Тасевски (23.09.2017 година)