Говор на претседателот на ГРОМ Стевчо Јакимовски во Куманово – 07.12.2016 година