Говор на претседателот на ГРОМ Стевчо Јакимовски во Струмица – 04.12.2016 година