Говор на претседателот на ГРОМ Стевчо Јакимовски – 02.12.2016 година