Сенчо Нетков

Член на Извршен ОдборЧлен на Извршен Одбор

Сенчо Нетков – д-р. по медицински науки

Сенчо Нетков е роден во 1962 година во Кавадарци. На Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ дипломирал во 1989 година, а по професија е лекар специјалист, радиолог , вработен во приватната клиничка болница „Аџибадем Систина“ во Скопје.

Во текот на својата работна надградба, работел на Институтот за радиологија  при Клиничкиот центар на Македонија , од 1990 до 2004 , каде што и завршил специјализација по радиологија. Работел во ПЗУ „Неуромедика“.

Досега немал политичка активност.

Е-маил адреса: senco.netkov@grom.mk