Виктор Цветковски – Генерален секретар

Виктор Цветковски е роден на 23 октомври 1974 година во Куманово. По образование е дипломиран правник на Правниот факултет „Јустинијан I“, со положен правосуден испит, а од 2008 година и со адвокатска лиценца при Адвокатската комора на РМ. Го подготвува својот магистериум по казнено право и криминологија при Правниот факултет во Скопје. Во два мандата бил член на Советот на Општина Куманово, а во вториот е избран и за претседател на истиот. Неговото професионално резиме опфаќа повеќе раководни функции, меѓу кои директор на Управата за извршување на санкции и државен секретар на Министерството за правда на РМ. Бил претседател на работната група за изработка на Законот за извршување на санкции, иницијатор на проектот CARDS 2006 за модернизација на пенитерцијалниот систем, шеф на преговарачкиот тим на Владата на РМ за проектот на Светска банка за модернизација на судството во РМ, координатор на Владина меѓуресорска комисија за борба против криминал и корупција, претседател на Владина второстепена комисија за урбанизам и транспорт и врски, сертифициран обучувач на ЗЕЛС и на УСАИД за локална самоуправа, а во 2006 година беше избран за претседател на здружение за пенологија на Македонија. Од 2013 година е адвокат во адвокатската канцеларија „Цветковски“ во Куманово.

На локалните избори во 2013 година беше независен кандидат за градоначалник на Општина Куманово со независната граѓанска опција „К’т ако не с’к“, а со формирањето на ГРОМ од 20 октомври 2013 година, членството му ја доверува функцијата прв генерален секретар на Граѓанската опција за Македонија.

Е-маил адреса: viktor.cvetkovski@grom.mk

Споделете го линкот на социјалните мрежи
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin